ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

Γεωμετρικά μοτίβα

Εκπαιδευτικό πακέτο για τα γεωμετρικά μοτίβα με φύλλα εργασίας, παρουσίαση και σχέδιο μαθήματος με ομαδικές δραστηριότητες και βιντεοπαρουσιάσεις
Έντυπο Υλικό 1

Ημερομηνια: 10-12-2016 Συγγραφεας: Σοφία Μπατσκίνη

Φύλλο εργασίας για τα γεωμετρικά μοτίβα (1)


ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ
Έντυπο Υλικό 2

Ημερομηνια: 10-12-2016 Συγγραφεας: Σοφία Μπατσκίνη

Φύλλο εργασίας για τα γεωμετρικά μοτίβα (2)


ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ
Έντυπο Υλικό 3

Ημερομηνια: 10-12-2016 Συγγραφεας: Σοφία Μπατσκίνη

Σχέδιο μαθήματος για όλη την ενότητα της Γεωμετρίας


ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ
Πολυμεσική Υποστήριξη του Μαθήματος 1

Ημερομηνια: 10-12-2016 Συγγραφεας: Σοφία Μπατσκίνη

Παρουσίαση για τα γεωμετρικά μοτίβα


ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ