ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

Αναγνώριση στερεών γεωμετρικών σχημάτων και χρήση συντεταγμένων για την περιγραφή της θέσης αντικειμένων

Εκπαιδευτικό υλικό για την αναγνώριση στερεών γεωμετρικών σχημάτων και τη χρήση συντεταγμένων για την περιγραφή της θέσης αντικειμενων που περιλαμβάνει φύλλα εργασίας, παρουσίαση και σχέδιο μαθήματος με παιγνιώδεις δραστηριότητες.
Έντυπο Υλικό 1

Ημερομηνια: 02-03-2017 Συγγραφεας: Σοφία Μπατσκίνη

Φύλλο εργασίας για την αναγνώριση στερεών γεωμετρικών σχημάτων


ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ
Έντυπο Υλικό 2

Ημερομηνια: 02-03-2017 Συγγραφεας: Σοφία Μπατσκίνη

Φύλλο εργασίας που αφορά τη χρήση συντεταγμένων για την περιγραφή της θέσης αντικειμένων


ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ
Έντυπο Υλικό 3

Ημερομηνια: 02-03-2017 Συγγραφεας: Σοφία Μπατσκίνη

Σχέδιο μαθήματος για όλη την ενότητα της Γεωμετρίας


ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ
Πολυμεσική Υποστήριξη του Μαθήματος 1

Ημερομηνια: 02-03-2017 Συγγραφεας: Σοφία Μπατσκίνη

Παρουσίαση για την αναγνώριση στερεών γεωμετρικών σχημάτων και τη χρήση συντεταγμένων για την περιγραφή της θέσης αντικειμένων


ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ