ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

Αντιστοιχία στερεών-επίπεδων σχημάτων

Εκπαιδευτική πρόταση για την αντιστοιχία στερεών-επίπεδων σχημάτων που περιλαμβάνει φύλλα εργασίας, παρουσίαση και σχέδιο μαθήματος με παιγνιώδεις δραστηριότητες και βιντεοπαρουσιάσεις
Έντυπο Υλικό 1

Ημερομηνια: 02-03-2017 Συγγραφεας: Σοφία Μπατσκίνη

Φύλλο εργασίας για την αντιστοιχία επίπεδων-στερεών σχημάτων


ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ
Έντυπο Υλικό 2

Ημερομηνια: 02-03-2017 Συγγραφεας: Σοφία Μπατσκίνη

Φύλλο εργασίας για την αναγνώριση στερεών γεωμετρικών σχημάτων στην καθημερινότητα


ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ
Έντυπο Υλικό 3

Ημερομηνια: 02-03-2017 Συγγραφεας: Σοφία Μπατσκίνη

Σχέδιο μαθήματος για όλη την ενότητα της Γεωμετρίας


ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ
Πολυμεσική Υποστήριξη του Μαθήματος 1

Ημερομηνια: 02-03-2017 Συγγραφεας: Σοφία Μπατσκίνη

Παρουσίαση για την αναγνώριση γεωμετρικών στερεών


ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ