ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

Χωριά και Πόλεις του τόπου μας

Μία άρτια δομημένη εκπαιδευτική προσέγγιση για την ενότητα "Χωριά και Πόλεις του τόπου μας" της Μελέτης Περιβάλλοντος της Γ΄δημοτικού.
Έντυπο Υλικό 1

Ημερομηνια: 27-10-2016 Συγγραφεας: Νάντια Παπαγεωργίου

Στο φύλλο εργασίας των μαθητών χρησιμοποιούνται ο προβληματισμός, η καταγραφή πληροφοριών καθώς και η σύγκριση διαφορετικών καταστάσεων για την επίτευξη των στόχων του μαθήματος.


ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ
Έντυπο Υλικό 2

Ημερομηνια: 27-10-2016 Συγγραφεας: Νάντια Παπαγεωργίου

Το σχέδιο μαθήματος περιλαμβάνει αναλυτικά τους διδακτικούς στόχους καθώς και τις οδηγίες για την διεξαγωγή του μαθήματος βήμα προς βήμα, διευκολύνοντας τον διδάσκοντα στην εκπαιδευτική διαδικασία.


ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ
Πολυμεσική Υποστήριξη του Μαθήματος 1

Ημερομηνια: 27-10-2016 Συγγραφεας: Νάντια Παπαγεωργίου

Η παρουσίαση βρίσκεται σε συνεχή διάλογο με το φύλλο εργασίας βοηθώντας τους μαθητές στην καταγραφή των πληροφοριών αλλά και την σύγκριση διαφορετικών καταστάσεων, διατηρώντας αμείωτο το ενδιαφέρον τους.


ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ
Διαδραστικό Κουίζ 1

Ημερομηνια: 27-10-2016 Συγγραφεας: Νάντια Παπαγεωργίου

Πώς ζουν οι άνθρωποι στις ορεινές, στις πεδινές και στις παραθαλάσσιες περιοχές; Το κουίζ του μαθήματος ολοκληρώνει το μάθημα με έναν εύκολο και διασκεδαστικό τρόπο για τους μαθητές.