ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

Σημαντικά έργα

Η περιήγηση στα σημαντικά έργα που έγιναν στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια γίνεται με ολοκληρωμένο τρόπο, στην ενότητα "Σημαντικά έργα" της Μελέτης Περιβάλλοντος της Δ΄δημοτικού.
Έντυπο Υλικό 1

Ημερομηνια: 02-11-2016 Συγγραφεας: Νάντια Παπαγεωργίου

Το φύλλο εργασίας των μαθητών τους οδηγεί μέσα στα μεγάλα έργα με ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό τρόπο.


ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ
Έντυπο Υλικό 2

Ημερομηνια: 02-11-2016 Συγγραφεας: Νάντια Παπαγεωργίου

Το σχέδιο μαθήματος περιλαμβάνει αναλυτικά τους διδακτικούς στόχους αλλά και τις οδηγίες βήμα προς βήμα για την επίτευξη της μαθησιακής διαδικασίας


ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ
Πολυμεσική Υποστήριξη του Μαθήματος 1

Ημερομηνια: 02-11-2016 Συγγραφεας: Νάντια Παπαγεωργίου

Η παρουσίαση συνεπικουρεί στη μαθησιακή διαδικασία με τρόπο τέτοιο ώστε να διατηρεί αμείωτο το ενδιαφέρον των μαθητών.


ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ
Διαδραστικό Κουίζ 1

Ημερομηνια: 02-11-2016 Συγγραφεας: Νάντια Παπαγεωργίου

Το κουίζ ολοκληρώνει το μάθημα με διασκεδαστικό τρόπο, ανακεφαλαιώνοντας τις πληροφορίες του μαθήματος.