ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

Σύγκριση και εκτίμηση ποσοτήτων

Οι μαθητές γνωρίζουν τις έννοιες «τόσα όσα», «λιγότερα», «περισσότερα» και αριθμούν από το 1 μέχρι το 5.
Έντυπο Υλικό 1

Ημερομηνια: 18-09-2015 Συγγραφεας: Μαρία Πριοβόλου

Φύλλο εργασίας με ασκήσεις για την σύγκριση και την εκτίμηση ποσοτήτων.


ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ
Έντυπο Υλικό 2

Ημερομηνια: 18-09-2015 Συγγραφεας: Μαρία Πριοβόλου

Πρόταση διδακτικής προσέγγισης για την διδασκαλία της σύγκρισης και της εκτίμησης ποσοτήτων, περιέχει πρόταση για διαδραστικό διαδικτυακό παιχνίδι.


ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ
Πολυμεσική Υποστήριξη του Μαθήματος 1

Ημερομηνια: 18-09-2015 Συγγραφεας: Μαρία Πριοβόλου

Παρουσίαση της σύγκρισης και της εκτίμησης ποσοτήτων.


ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ