ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

Αναγνώριση κατευθύνσεων εμπρός, πίσω, ανάμεσα

Εκπαιδευτικό υλικό για την αναγνώριση των κατευθύνσεων εμπρός, πίσω και ανάμεσα που περιλαμβάνει φύλλα εργασίας,πολυμεσικό υλικό και σχέδιο μαθήματος με ομαδικές δραστηριότητες και επιτραπέζιο παιχνίδι
Έντυπο Υλικό 1

Ημερομηνια: 02-03-2017 Συγγραφεας: Σοφία Μπατσκίνη

Φύλλο εργασίας για τις κατευθύνσεις μπροστά και πίσω


ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ
Έντυπο Υλικό 2

Ημερομηνια: 02-03-2017 Συγγραφεας: Σοφία Μπατσκίνη

Φύλλο εργασίας για την κατεύθυνση ανάμεσα


ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ
Έντυπο Υλικό 3

Ημερομηνια: 02-03-2017 Συγγραφεας: Σοφία Μπατσκίνη

Σχέδιο μαθήματος για όλη την ενότητα του Προσανατολισμού


ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ
Πολυμεσική Υποστήριξη του Μαθήματος 1

Ημερομηνια: 02-03-2017 Συγγραφεας: Σοφία Μπατσκίνη

Παρουσίαση για την αναγνώριση των κατευθύνσεων εμπρός, πίσω και ανάμεσα


ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ