ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

Internet friends

Ενότητα 1, Μάθημα 2, Αγγλικά Ε΄ Δημοτικού: λεξιλόγιο σχετικό με τις χώρες και τις εθνικότητες, Present Simple για να εκφράσει πραγματικότητες.
Έντυπο Υλικό 1

Ημερομηνια: 06-05-2017 Συγγραφεας: Αντιγόνη Μπρατσόλη

Φύλλο εργασίας για την ενότητα 1, μάθημα 2, Αγγλικά της Ε΄Δημοτικού, με ασκήσεις με λεξιλόγιο σχετικό με τις χώρες και τις εθνικότητες και τη χρήση του Present Simple για να εκφράσει πραγματικότητες. Περιέχει άσκηση κατανόησης κειμένου πάνω σε γραπτό (και ηχητικό) κείμενο που περιέχεται στο βιβλίο του μαθητή. Περιλαμβάνονται οι λύσεις των ασκήσεων.


ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ
Έντυπο Υλικό 2

Ημερομηνια: 06-05-2017 Συγγραφεας: Αντιγόνη Μπρατσόλη

Σχέδιο μαθήματος για το μάθημα 2 της ενότητας 1 για τα Αγγλικά Ε΄ Δημοτικού για το δάσκαλο ή το γονιό. Περιέχει πρόταση διαδραστικών διαδικτυακών παιχνιδιών και βίντεο για την προφορική εξάσκηση. Συμπεριλαμβάνεται παιχνίδι για χρήση μέσα στην τάξη και χρήσιμο λεξιλόγιο για την ενότητα.


ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ
Πολυμεσική Υποστήριξη του Μαθήματος 1

Ημερομηνια: 06-05-2017 Συγγραφεας: Αντιγόνη Μπρατσόλη

Παρουσίαση για το διαδραστικό πίνακα του Present Simple για να εκφράσει πραγματικότητες που υπάρχει στο μάθημα 2 της ενότητας 1, Αγγλικά Ε΄ Δημοτικού.


ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ
Διαδραστικό Κουίζ 1

Ημερομηνια: 06-05-2017 Συγγραφεας: Αντιγόνη Μπρατσόλη

Συνοπτικό κουίζ για λεξιλόγιο σχετικό με τις χώρες και τις εθνικότητες και τον Present Simple για να εκφράσει πραγματικότητες.