ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

Γνωρίζουμε καλύτερα τα γεωγραφικά διαμερίσματα της Ελλάδας. Το γεωγραφικό διαμέρισμα που ζούμε.

Μία ολοκληρωμένη πρόταση για την διδασκαλία των γεωμορφολογικών στοιχείων του κάθε γεωγραφικού διαμερίσματος της Ελλάδας, στην ενότητα "Γνωρίζουμε καλύτερα τα γεωγραφικά διαμερίσματα της Ελλάδας. Το γεωγραφικό διαμέρισμα που ζούμε." της Μελέτης Περιβάλλοντος της Δ΄δημοτικού.
Έντυπο Υλικό 1

Ημερομηνια: 02-11-2016 Συγγραφεας: Νάντια Παπαγεωργίου

Στο φύλλο εργασίας οι μαθητές παρατηρούν τον χάρτη της Ελλάδας ανά γεωγραφικό διαμέρισμα και συμπληρώνουν τις αντίστοιχες ταυτότητες.


ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ
Έντυπο Υλικό 2

Ημερομηνια: 02-11-2016 Συγγραφεας: Νάντια Παπαγεωργίου

Το σχέδιο μαθήματος περιλαμβάνει αναλυτικά τους διδακτικούς στόχους του μαθήματος καθώς και αναλυτικές οδηγίες για την επίτευξή τους μέσα από τις δομημένες δραστηριότητες του φύλλου εργασίας.


ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ
Πολυμεσική Υποστήριξη του Μαθήματος 1

Ημερομηνια: 02-11-2016 Συγγραφεας: Νάντια Παπαγεωργίου

Η παρουσίαση βρίσκεται σε συνεχή διάλογο με το φύλλο εργασίας διευκολύνοντας έτσι το έργο του εκπαιδευτικού κατά την εκπαιδευτική διαδικασία διατηρώντας αμείωτο το ενδιαφέρον των μαθητών.


ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ
Διαδραστικό Κουίζ 1

Ημερομηνια: 02-11-2016 Συγγραφεας: Νάντια Παπαγεωργίου

Ένα διασκεδαστικό κουίζ που επαναλαμβάνει τις βασικές γνώσεις που απέκτησαν οι μαθητές κατά τη διάρκεια του μαθήματος για τα γεωγραφικά διαμερίσματα της Ελλάδας.