ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

Πολιτικός χάρτης της Ελλάδας: Μια άλλη ματιά στα γεωγραφικά διαμερίσματα

Ένα πρωτότυπο εκπαιδευτικό σενάριο, άρτια δομημένο, ώστε να εισάγει τους μαθητές στους πολιτικούς χάρτες και στην πληροφορία που μπορούμε να εξάγουμε από αυτούς, για την ενότητα "Πολιτικός χάρτης της Ελλάδας: Μια άλλη ματιά στα γεωγραφικά διαμερίσματα" της Μελέτης Περιβάλλοντος στην Δ΄δημοτικού.
Έντυπο Υλικό 1

Ημερομηνια: 02-11-2016 Συγγραφεας: Νάντια Παπαγεωργίου

Το φύλλο εργασίας περιλαμβάνει αναλυτικά τα γεωγραφικά διαμερίσματα της Ελλάδας, καλώντας τους μαθητές να αντλήσουν πληροφορίες από τον πολιτικό χάρτη της Ελλάδας και να καταγράψουν τους νομούς και τις πρωτεύουσές τους.


ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ
Έντυπο Υλικό 2

Ημερομηνια: 02-11-2016 Συγγραφεας: Νάντια Παπαγεωργίου

Το σχέδιο μαθήματος περιλαμβάνει αναλυτικά τους διδακτικούς στόχους του μαθήματος καθώς και οδηγίες βήμα προς βήμα ώστε να διευκολυνθεί ο διδάσκοντας κατά τη εκπαιδευτική διαδικασία.


ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ
Πολυμεσική Υποστήριξη του Μαθήματος 1

Ημερομηνια: 02-11-2016 Συγγραφεας: Νάντια Παπαγεωργίου

Η παρουσίαση περιέχει όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται ώστε οι μαθητές να κατακτήσουν τους στόχους του μαθήματος διατηρώντας αμείωτο το ενδιαφέρον τους.


ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ
Διαδραστικό Κουίζ 1

Ημερομηνια: 02-11-2016 Συγγραφεας: Νάντια Παπαγεωργίου

Ένα επαναληπτικό κουίζ των πρώτων 4 μαθημάτων ανακεφαλαιώνει τη γνώση με ευχάριστο και παιγνιώδη τρόπο.