ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

Πρωτότυπα θέματα για Διαγωνισμούς Μαθηματικών Επίπεδο 2

Κλάσματα, Δεκαδικοί αριθμοί, Μέγιστος Κοινός Διαιρέτης, Ελάχιστο Κοινό Πολλαπλάσιο, Κριτήρια διαιρετότητας, Πρώτοι αριθμοί και Ανάλυση σε γινόμενο πρώτων παραγόντων.
Έντυπο Υλικό 1

Ημερομηνια: 27-01-2018 Συγγραφεας: Μαρία Πριοβόλου

Φύλλο εργασίας με ασκήσεις που αφορούν τα κλάσματα και τους δεκαδικούς αριθμούς. Οι ασκήσεις είναι εμπνευσμένες από αντίστοιχες που έχουμε συναντήσει στους Διαγωνισμούς της Ελληνικής και Κυπριακής Μαθηματικής Εταιρείας, στον Διαγωνισμό Καγκουρό, στις Εξετάσεις Εισαγωγής στα Πρότυπα Γυμνάσια και στο SCAT. Συμπεριλαμβάνονται οι απαντήσεις.


ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ
Έντυπο Υλικό 2

Ημερομηνια: 27-01-2018 Συγγραφεας: Μαρία Πριοβόλου

Φύλλο εργασίας με προβλήματα που αφορούν τα κλάσματα . Τα προβλήματα είναι εμπνευσμένες από αντίστοιχες που έχουμε συναντήσει στους Διαγωνισμούς της Ελληνικής και Κυπριακής Μαθηματικής Εταιρείας, στον Διαγωνισμό Καγκουρό, στις Εξετάσεις Εισαγωγής στα Πρότυπα Γυμνάσια και στο SCAT. Συμπεριλαμβάνονται οι απαντήσεις.


ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ
Έντυπο Υλικό 3

Ημερομηνια: 27-01-2018 Συγγραφεας: Μαρία Πριοβόλου

Φύλλο εργασίας με προβλήματα που αφορούν τον Μέγιστο Κοινό Διαιρέτη και το Ελάχιστο Κοινό Πολλαπλάσιο . Τα προβλήματα είναι εμπνευσμένες από αντίστοιχες που έχουμε συναντήσει στους Διαγωνισμούς της Ελληνικής και Κυπριακής Μαθηματικής Εταιρείας, στον Διαγωνισμό Καγκουρό, στις Εξετάσεις Εισαγωγής στα Πρότυπα Γυμνάσια, στο American Mathematics Contest και στο SCAT. Συμπεριλαμβάνονται οι απαντήσεις.


ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ
Έντυπο Υλικό 4

Ημερομηνια: 27-01-2018 Συγγραφεας: Μαρία Πριοβόλου

Φύλλο εργασίας με ασκήσεις και προβλήματα που αφορούν τα κριτήρια διαιρετότητας, τους πρώτους αριθμούς και την ανάλυση σε γινόμενο πρώτων παραγόντων . Οι ασκήσεις και τα προβλήματα είναι εμπνευσμένες από αντίστοιχες που έχουμε συναντήσει στους Διαγωνισμούς της Ελληνικής και Κυπριακής Μαθηματικής Εταιρείας, στον Διαγωνισμό Καγκουρό, στις Εξετάσεις Εισαγωγής στα Πρότυπα Γυμνάσια, το American Mathematics Contest και στο SCAT. Συμπεριλαμβάνονται οι απαντήσεις.


ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ