ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

1-1 αντιστοιχία πραγμάτων και αναγνώριση περισσότερων-λιγότερων αντικειμένων

Εκπαιδευτικό υλικό για την αναγνώριση περισσότερων-λιγότερων πραγμάτων και 1-1 αντιστοιχία αντικειμένων, που περιλαμβάνει φύλλα εργασίας,πολυμεσικό υλικό και σχέδιο μαθήματος με ομαδικές δραστηριότητες και επιτραπέζιο παιχνίδι




Έντυπο Υλικό 1

Ημερομηνια: 27-07-2017 Συγγραφεας: Σοφία Μπατσκίνη

Φύλλο εργασίας για την 1-1 αντιστοιχία πραγμάτων






ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ




Έντυπο Υλικό 2

Ημερομηνια: 27-07-2017 Συγγραφεας: Σοφία Μπατσκίνη

Φύλλο εργασίας για την αναγνώριση περισσότερων-λιγότερων αντικειμένων






ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ




Έντυπο Υλικό 3

Ημερομηνια: 27-07-2017 Συγγραφεας: Σοφία Μπατσκίνη

Σχέδιο μαθήματος για όλη την ενότητα των Αριθμών






ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ




Πολυμεσική Υποστήριξη του Μαθήματος 1

Ημερομηνια: 27-07-2017 Συγγραφεας: Σοφία Μπατσκίνη

Παρουσίαση για την 1-1 αντιστοιχία και την αναγνώριση περισσότερων-λιγότερων αντικειμένων






ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ