ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

Σύνθετα Μοτίβα.

Εκπαιδευτικό υλικό για την διδασκαλία και την κατανόηση της έννοιας των σύνθετων μοτίβων στα Μαθηματικά της Στ Δημοτικού.
Έντυπο Υλικό 1

Ημερομηνια: 12-08-2017 Συγγραφεας: Μαρία Πριοβόλου

Φύλλο εργασίας με ασκήσεις για την εμπέδωση της έννοιας των σύνθετων μοτίβων στα Μαθηματικά της Στ Δημοτικού.


ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ
Έντυπο Υλικό 2

Ημερομηνια: 12-08-2017 Συγγραφεας: Μαρία Πριοβόλου

Λύσεις των ασκήσεων του αντίστοιχου φύλλου εργασίας.


ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ
Έντυπο Υλικό 3

Ημερομηνια: 12-08-2017 Συγγραφεας: Μαρία Πριοβόλου

Σχέδιο μαθήματος για την διδασκαλία και την κατανόηση της έννοιας των σύνθετων μοτίβων στα Μαθηματικά της Στ Δημοτικού. Περιλαμβάνει ομαδική δραστηριότητα, προτάσεις επίσκεψης ιστοσελίδας και πρόταση ανάγνωσης βιβλίου.


ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ
Πολυμεσική Υποστήριξη του Μαθήματος 1

Ημερομηνια: 12-08-2017 Συγγραφεας: Μαρία Πριοβόλου

Παρουσίαση για την διδασκαλία και την κατανόηση της έννοιας των σύνθετων μοτίβων στα Μαθηματικά της Στ Δημοτικού.


ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ