ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

Επαναληπτικό μάθημα στην Ενότητα 5.

Επανάληψη των μαθηματικών εννοιών που διδάχτηκαν στην Ενότητα 5.
Έντυπο Υλικό 1

Ημερομηνια: 12-08-2017 Συγγραφεας: Μαρία Πριοβόλου

Φύλλο εργασίας με επαναληπτικές ασκήσεις για την Ενότητα 5.


ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ
Έντυπο Υλικό 2

Ημερομηνια: 12-08-2017 Συγγραφεας: Μαρία Πριοβόλου

Λύσεις των ασκήσεων του αντίστοιχου φύλλου εργασίας.


ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ
Έντυπο Υλικό 3

Ημερομηνια: 12-08-2017 Συγγραφεας: Μαρία Πριοβόλου

Διδακτική πρόταση για επανάληψη στην Ενότητα 5. Περιλαμβάνει ασκήσεις για το τετράδιο του μαθητή.


ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ
Έντυπο Υλικό 4

Ημερομηνια: 12-08-2017 Συγγραφεας: Μαρία Πριοβόλου

Κριτήριο Αξιολόγησης για την Ενότητα 5. Περιλαμβάνονται λύσεις των ασκήσεων του κριτηρίου αξιολόγησης.


ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ