ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

Μετρώ με εκατοστόμετρα

Παρουσιάζεται η μονάδα μέτρησης μήκους εκατοστόμετρα και γίνονται διάφορες μετρήσεις σε αυτή την μονάδα.
Έντυπο Υλικό 1

Ημερομηνια: 19-09-2015 Συγγραφεας: Μαρία Πριοβόλου

Φύλλο εργασίας με ασκήσεις για τον υπολογισμό μήκους σε εκατοστόμετρα.


ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ
Έντυπο Υλικό 2

Ημερομηνια: 19-09-2015 Συγγραφεας: Μαρία Πριοβόλου

Λύσεις του παραπάνω φύλλου εργασίας.


ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ
Έντυπο Υλικό 3

Ημερομηνια: 19-09-2015 Συγγραφεας: Μαρία Πριοβόλου

Διδακτική πρόταση για τον υπολογισμό μήκους σε εκατοστόμετρα, περιλαμβάνει πρόταση διαδραστικού διαδικτυακού παιχνιδιού και ασκήσεις για το τετράδιο του μαθητή.


ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ
Πολυμεσική Υποστήριξη του Μαθήματος 1

Ημερομηνια: 19-09-2015 Συγγραφεας: Μαρία Πριοβόλου

Παρουσίαση της μονάδας μέτρησης μήκους εκατοστόμετρα.


ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ