ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

Λίστα επικοινωνίας με τους γονείς

Απαραίτητη λίστα καταγραφής της επικοινωνίας με τους γονείς.
Έντυπο Υλικό 1

Ημερομηνια: 20-09-2015 Συγγραφεας: Μαρία Πριοβόλου

Σε αυτό το αρχείο ο εκπαιδευτικός μπορεί να καταγράψει το όνομα του γονέα που επικοινωνήσει, την ημερομηνία, τον λόγο και τον τρόπο της επικοινωνίας.
Μπορείς να κατεβάσεις αυτό το αρχείο


ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ