ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

Ποιοτική και ποσοτική αξιολόγηση του μαθητή.

Φόρμα καταγραφής της ποιοτικής και ποσοτικής αξιολόγησης ενός μαθητή για ένα σχολικό έτος.
Έντυπο Υλικό 1

Ημερομηνια: 20-09-2015 Συγγραφεας: Μαρία Πριοβόλου

Σε αυτό το αρχείο καταγράφονται βαθμοί και σχόλια από την προφορική εξέταση, τις ολιγόλεπτες γραπτές δοκιμασίες και τα κριτήρια αξιολόγησης σε κάθε τρίμηνο για ένα μαθητή σε ένα σχολικό έτος.
Μπορείς να κατεβάσεις αυτό το αρχείο


ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ