ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

Τα ρήματα

Εκπαιδευτικό υλικό για την διδασκαλία της γραμματικής της Ελληνικής Γλώσσας για μαθητές Γ΄ και Δ΄ Δημοτικού. Σε αυτή την ενότητα θα παρουσιάσουμε τα ρήματα.
Έντυπο Υλικό 1

Ημερομηνια: 06-03-2018 Συγγραφεας: Ολίνα Μαρινέλλη

Φύλλο εργασίας με θεωρία και ασκήσεις γραμματικής για μαθητές της Γ’ και Δ’ Δημοτικού σχετικά με τα ρήματα και πιο συγκεκριμένα τα πρόσωπα, τους τρόπους διαχωρισμού των ρημάτων και τους ορθογραφικούς κανόνες σχετικά τις καταλήξεις τους. Περιλαμβάνονται οι απαντήσεις των ασκήσεων.


ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ
Έντυπο Υλικό 2

Ημερομηνια: 06-03-2018 Συγγραφεας: Ολίνα Μαρινέλλη

Σχέδιο μαθήματος που αφορά την διδασκαλία της γραμματικής της Ελληνικής Γλώσσας για μαθητές της Γ’ και Δ’ Δημοτικού για το δάσκαλο ή το γονιό. Περιλαμβάνει διδακτικές προτάσεις για τα ρήματα και πιο συγκεκριμένα τα πρόσωπα, τους τρόπους διαχωρισμού των ρημάτων και τους ορθογραφικούς κανόνες σχετικά τις καταλήξεις τους. Επίσης έχει και ασκήσεις για το τετράδιο του μαθητή και προτάσεις διακρατικών διαδικτυακών παιχνιδιών.


ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ
Πολυμεσική Υποστήριξη του Μαθήματος 1

Ημερομηνια: 06-03-2018 Συγγραφεας: Ολίνα Μαρινέλλη

Παρουσίαση για το διαδραστικό πίνακα για τα ρήματα και πιο συγκεκριμένα τα πρόσωπα, τους τρόπους διαχωρισμού των ρημάτων και τους ορθογραφικούς κανόνες σχετικά τις καταλήξεις τους για μαθητές της Γ’ και Δ’ Δημοτικού.


ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ
Διαδραστικό Κουίζ 1

Ημερομηνια: 06-03-2018 Συγγραφεας: Ολίνα Μαρινέλλη

Στο διαδραστικό quiz θα βρούμε ασκήσεις για τα ρήματα και πιο συγκεκριμένα τις φωνές και τις συζυγίες των ρημάτων και τους ορθογραφικούς κανόνες που τα διέπουν.