ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

Οι χρόνοι του ρήματος (Οριστική)

Εκπαιδευτικό υλικό για την διδασκαλία της γραμματικής της Ελληνικής Γλώσσας για μαθητές Γ΄ και Δ΄ Δημοτικού. Σε αυτή την ενότητα θα παρουσιάσουμε τους χρόνους του ρήματος στην Οριστική.
Έντυπο Υλικό 1

Ημερομηνια: 06-03-2018 Συγγραφεας: Ολίνα Μαρινέλλη

Φύλλο εργασίας με θεωρία και ασκήσεις γραμματικής για μαθητές της Γ’ και Δ’ Δημοτικού σχετικά με τους χρόνους του ρήματος στην Οριστική και πιο συγκεκριμένα τον τρόπο σχηματισμού αυτών. Περιλαμβάνονται οι απαντήσεις των ασκήσεων.


ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ
Έντυπο Υλικό 2

Ημερομηνια: 06-03-2018 Συγγραφεας: Ολίνα Μαρινέλλη

Σχέδιο μαθήματος που αφορά την διδασκαλία της γραμματικής της Ελληνικής Γλώσσας για μαθητές της Γ’ και Δ’ Δημοτικού για το δάσκαλο ή το γονιό. Περιλαμβάνει διδακτικές προτάσεις για τους χρόνους του ρήματος στην Οριστική και πιο συγκεκριμένα τον τρόπο σχηματισμού αυτών. Επίσης έχει και ασκήσεις για το τετράδιο του μαθητή.


ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ
Πολυμεσική Υποστήριξη του Μαθήματος 1

Ημερομηνια: 06-03-2018 Συγγραφεας: Ολίνα Μαρινέλλη

Παρουσίαση για τους χρόνους του ρήματος στην Οριστική και πιο συγκεκριμένα τον τρόπο σχηματισμού αυτών για μαθητές της Γ’ και Δ’ Δημοτικού.


ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ
Διαδραστικό Κουίζ 1

Ημερομηνια: 06-03-2018 Συγγραφεας: Ολίνα Μαρινέλλη

Στο διαδραστικό quiz θα βρούμε ασκήσεις για τους χρόνους του ρήματος στην Οριστική και πιο συγκεκριμένα τον τρόπο σχηματισμού αυτών.