ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

Τα βοηθητικά ρήματα: έχω, είμαι

Εκπαιδευτικό υλικό για την διδασκαλία της γραμματικής της Ελληνικής Γλώσσας για μαθητές Γ΄ και Δ΄ Δημοτικού. Σε αυτή την ενότητα θα παρουσιάσουμε τα βοηθητικά ρήματα: έχω, είμαι.
Έντυπο Υλικό 1

Ημερομηνια: 06-03-2018 Συγγραφεας: Ολίνα Μαρινέλλη

Φύλλο εργασίας με θεωρία και ασκήσεις γραμματικής για μαθητές της Γ’ και Δ’ Δημοτικού σχετικά τα βοηθητικά ρήματα: έχω, είμαι. Περιλαμβάνονται οι απαντήσεις των ασκήσεων.


ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ
Έντυπο Υλικό 2

Ημερομηνια: 06-03-2018 Συγγραφεας: Ολίνα Μαρινέλλη

Σχέδιο μαθήματος που αφορά την διδασκαλία της γραμματικής της Ελληνικής Γλώσσας για μαθητές της Γ’ και Δ’ Δημοτικού για το δάσκαλο ή το γονιό. Περιλαμβάνει διδακτικές προτάσεις για τα βοηθητικά ρήματα: έχω, είμαι. Επίσης έχει και ασκήσεις για το τετράδιο του μαθητή και επιτραπέζιο παιχνίδι.


ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ
Πολυμεσική Υποστήριξη του Μαθήματος 1

Ημερομηνια: 06-03-2018 Συγγραφεας: Ολίνα Μαρινέλλη

Παρουσίαση για το διαδραστικό πίνακα για τα βοηθητικά ρήματα: έχω, είμαι για μαθητές της Γ’ και Δ’ Δημοτικού.


ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ
Διαδραστικό Κουίζ 1

Ημερομηνια: 06-03-2018 Συγγραφεας: Ολίνα Μαρινέλλη

Στο διαδραστικό quiz θα βρούμε ασκήσεις για τα βοηθητικά ρήματα: έχω, είμαι.