ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

Επαναληπτική Ενότητα: Τα ρήματα, οι χρόνοι τους και τα βοηθητικά ρήματα είμαι και έχω....

Εκπαιδευτικό υλικό για την διδασκαλία της γραμματικής της Ελληνικής Γλώσσας για μαθητές Γ΄ και Δ΄ Δημοτικού. Αυτή η ενότητα αφορά τα ρήματα, τα βοηθητικά ρήματα: έχω, είμαι και τους χρόνους.
Έντυπο Υλικό 1

Ημερομηνια: 06-03-2018 Συγγραφεας: Ολίνα Μαρινέλλη

Επαναληπτικό φυλλάδιο για τις ενότητες "Τα ρήματα", "Οι χρόνοι των ρημάτων (Οριστική)" και "Τα βοηθητικά ρήματα: έχω, είμαι". Συμπεριλαμβάνονται οι λύσεις των ασκήσεων του επαναληπτικού φυλλαδίου.


ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ
Έντυπο Υλικό 2

Ημερομηνια: 06-03-2018 Συγγραφεας: Ολίνα Μαρινέλλη

Κριτήριο αξιολόγησης για τις ενότητες "Τα ρήματα", "Οι χρόνοι των ρημάτων (Οριστική)" και "Τα βοηθητικά ρήματα: έχω, είμαι". Συμπεριλαμβάνονται οι λύσεις των ασκήσεων του κριτηρίου αξιολόγησης.


ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ