ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

Επαναληπτική Ενότητα: Συνώνυμα - Αντώνυμα (αντίθετα), Ομώνυμα (ομόηχα) Παράγωγες - Σύνθετες λέξεις και… Ονοματικές-Ρηματικές φράσεις

Εκπαιδευτικό υλικό για την διδασκαλία της γραμματικής της Ελληνικής Γλώσσας για μαθητές Γ΄ και Δ΄ Δημοτικού. Αυτή η ενότητα αφορά τα συνώνυμα - αντώνυμα (αντίθετα), ομώνυμα (ομόηχα) και τις παράγωγες - σύνθετες λέξεις αλλά και… τις ονοματικές-ρηματικές φράσεις.
Έντυπο Υλικό 1

Ημερομηνια: 06-03-2018 Συγγραφεας: Ολίνα Μαρινέλλη

Επαναληπτικό φυλλάδιο για τις ενότητες "Συνώνυμα - Αντώνυμα (αντίθετα), Ομώνυμα (ομόηχα)" και "Παράγωγες - Σύνθετες λέξεις και… Ονοματικές-Ρηματικές φράσεις". Συμπεριλαμβάνονται οι λύσεις των ασκήσεων του επαναληπτικού φυλλαδίου.


ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ
Έντυπο Υλικό 2

Ημερομηνια: 06-03-2018 Συγγραφεας: Ολίνα Μαρινέλλη

Κριτήριο αξιολόγησης για τις ενότητες "Συνώνυμα - Αντώνυμα (αντίθετα), Ομώνυμα (ομόηχα)" και "Παράγωγες - Σύνθετες λέξεις και… Ονοματικές-Ρηματικές φράσεις". Συμπεριλαμβάνονται οι λύσεις των ασκήσεων του κριτηρίου αξιολόγησης.


ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ