ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

2.2 The mouse family

Ενίσχυση του λεξιλογίου που παρουσιάζεται στο αντίστοιχο μάθημα του σχολικού βιβλίου και εξάσκηση των μαθητών στην περιγραφή προσώπων χρησιμοποιώντας επίθετα. Επίσης ενίσχυση του γραμματικού φαινουμένου “this” & “that” και της σύνταξης ερωτήσεων του ρήματος to be με την ερωτηματική λέξη “who”.
Έντυπο Υλικό 1

Ημερομηνια: 14-03-2018 Συγγραφεας: Χριστίνα Γκόβα

Φυλλάδιο εργασίας μαθητή - 2.2 The mouse family


ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ
Έντυπο Υλικό 2

Ημερομηνια: 14-03-2018 Συγγραφεας: Χριστίνα Γκόβα

Σχέδιο μαθήματος - 2.2 The mouse family


ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ
Πολυμεσική Υποστήριξη του Μαθήματος 1

Ημερομηνια: 14-03-2018 Συγγραφεας: Χριστίνα Γκόβα

Παρουσίαση - 2.2 The mouse family


ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ