ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

Πρόσθεση και ανάλυση των αριθμών μέχρι το 5 (|).

Ανάλυση των αριθμών 2 έως 5 σε αθροίσματα με δυο προσθετέους και επίλυση προβλημάτων με νομίσματα του ευρώ.
Έντυπο Υλικό 1

Ημερομηνια: 21-09-2015 Συγγραφεας: Μαρία Πριοβόλου

Φύλλο εργασίας με ασκήσεις για πρόσθεση και ανάλυση των αριθμών μέχρι το 5, περιλαμβάνει άσκηση με νομίσματα του ευρώ.


ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ
Έντυπο Υλικό 2

Ημερομηνια: 21-09-2015 Συγγραφεας: Μαρία Πριοβόλου

Πρόταση διδακτικής προσέγγισης για την πρόσθεση και ανάλυση των αριθμών μέχρι το 5, περιέχει πρόταση για διαδραστικά διαδικτυακά παιχνίδια.


ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ
Πολυμεσική Υποστήριξη του Μαθήματος 1

Ημερομηνια: 21-09-2015 Συγγραφεας: Μαρία Πριοβόλου

Παρουσίαση της πρόσθεσης και ανάλυσης των αριθμών μέχρι το 5 καθώς και προβλήματος με νομίσματα του ευρώ.


ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ