ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

Τέλειοι και Φίλιοι αριθμοί

Εκπαιδευτικό υλικό για την διδασκαλία και την κατανόηση των τέλειων και φίλιων αριθμών για μαθητές του Δημοτικού σχολείου.
Έντυπο Υλικό 1

Ημερομηνια: 03-04-2018 Συγγραφεας: Μαρία Πριοβόλου

Φύλλο εργασίας με ενδιαφέρουσες δραστηριότητες για την γνωριμία με τους τέλειους και φίλιους αριθμούς.


ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ
Έντυπο Υλικό 2

Ημερομηνια: 03-04-2018 Συγγραφεας: Μαρία Πριοβόλου

Απαντήσεις των δραστηριοτήτων του αντίστοιχου φύλλου εργασίας.


ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ
Έντυπο Υλικό 3

Ημερομηνια: 03-04-2018 Συγγραφεας: Μαρία Πριοβόλου

Σχέδιο μαθήματος για την διδασκαλία και την κατανόηση των τέλειων και φίλιων αριθμών για μαθητές του Δημοτικού σχολείου. Περιλαμβάνει πρόταση παρακολούθησης βίντεο, επίσκεψης ιστοσελίδων και πρόταση ανάγνωσης βιβλίου.


ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ
Πολυμεσική Υποστήριξη του Μαθήματος 1

Ημερομηνια: 03-04-2018 Συγγραφεας: Μαρία Πριοβόλου

Παρουσίαση για την διδασκαλία και την κατανόηση των τέλειων και φίλιων αριθμών για μαθητές του Δημοτικού σχολείου.


ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ