ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

Πολλαπλασιασμός και διαίρεση.

Μαθαίνουμε την προπαίδεια του 8 και του 9 και να μοιράζουμε σε μέρη ίσα.
Έντυπο Υλικό 1

Ημερομηνια: 21-09-2015 Συγγραφεας: Μαρία Πριοβόλου

Φύλλο εργασίας με ασκήσεις για την κατανόηση του πολλαπλασιασμού και την εκμάθηση της προπαίδειας του 2, του 3, του 4, του 5, του 6, του 7, του 8, του 9 και του 10, καθώς και προβλήματα με μοίρασμα σε μέρη ίσα.


ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ
Έντυπο Υλικό 2

Ημερομηνια: 21-09-2015 Συγγραφεας: Μαρία Πριοβόλου

Λύσεις των ασκήσεων του παραπάνω φύλλου εργασίας.


ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ
Έντυπο Υλικό 3

Ημερομηνια: 21-09-2015 Συγγραφεας: Μαρία Πριοβόλου

Διδακτική πρόταση για την διδασκαλία της προπαίδειας και της διαίρεσης. Περιλαμβάνει ασκήσεις για το τετράδιο του μαθητή, πρόταση διαδραστικού διαδικτυακού παιχνιδιού, πρόταση για επίσκεψη ιστοσελίδας και πρόταση ανάγνωσης λογοτεχνικού βιβλίου.


ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ
Πολυμεσική Υποστήριξη του Μαθήματος 1

Ημερομηνια: 21-09-2015 Συγγραφεας: Μαρία Πριοβόλου

Παρουσίαση της προπαίδειας του 8 και του 9.


ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ