ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

Η ηλεκτρική ενέργεια στη ζωή μας

Στο μάθημα Η ηλεκτρική ενέργεια στη ζωή μας οι μαθητές της Α Δημοτικού μέσω του μαθήματος της Μελέτης Περιβάλλοντος μαθαίνουν πόσο χρήσιμη είναι η ηλεκτρική ενέργεια στην καθημερινότητά μας.
Έντυπο Υλικό 1

Ημερομηνια: 06-08-2018 Συγγραφεας: Νάντια Παπαγεωργίου

Στο φύλλο εργασίας των μαθητών περιλαμβάνονται δραστηριότητες με τις οποίες οι μαθητές μπορούν να εξοικειωθούν με την έννοια της ηλεκτρικής ενέργειας στην καθημερινότητά μας.


ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ
Έντυπο Υλικό 2

Ημερομηνια: 06-08-2018 Συγγραφεας: Νάντια Παπαγεωργίου

Στο σχέδιο μαθήματος που συνοδεύει το φύλλο εργασίας περιλαμβάνονται αναλυτικές οδηγίες για το φύλλο εργασίας του μαθήματος. Οι απαντήσεις στις δραστηριότητες βρίσκονται και στην παρουσίαση Power Point που συνοδεύει το μάθημα.


ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ
Πολυμεσική Υποστήριξη του Μαθήματος 1

Ημερομηνια: 06-08-2018 Συγγραφεας: Νάντια Παπαγεωργίου

Στην παρουσίαση Power Point ακολουθούνται τα βήματα του φύλλου εργασίας καθώς και οι απαντήσεις των δραστηριοτήτων.


ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ
Διαδραστικό Κουίζ 1

Ημερομηνια: 06-08-2018 Συγγραφεας: Νάντια Παπαγεωργίου

Στο κουίζ μπορούμε να ελέγξουμε τις γνώσεις που απέκτησαν οι μαθητές με απλό και διασκεδαστικό τρόπο.