ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

4η ενότητα - 40 κεφάλαιο - Η υποταγή του ελληνικού κόσμου - β΄ μέρος

Το β΄ μέρος της εντυπωσιακότατης προβολής Powerpoint.




Πολυμεσική Υποστήριξη του Μαθήματος 1

Ημερομηνια: 09-10-2018 Συγγραφεας: Χρήστος Μερεντίτης

Το δεύτερο μέρος μιας ακόμη πολύ πλούσιας προβολής συνολικά 63 διαφανειών. Ελάτε να κάνουμε ένα ταξίδι σε όλη την Ελλάδα και να θαυμάσουμε τα μνημεία - υδραγωγεία, θέατρα, γέφυρες, στάδια, βωμούς, θέρμες και τόσα άλλα - που άφησαν οι Ρωμαίοι πίσω τους στη Νικόπολη, στην Πάτρα και αλλού. Επίσης, θα μελετήσουμε τα κυριότερα σημεία του μαθήματος και θα απαντήσουμε σε ερωτήσεις ανακεφαλαίωσης.






ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ