ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

Κριτήρια διαιρετότητας

Κριτήρια διαιρετότητας του 2, του 3, του 5, του 9 και του 10. Εκπαιδευτικό υλικό για την διδασκαλία και την κατανόηση των κριτηρίων διαιρετότητας των αριθμών 2, 3, 5, 9 και 10 στα Μαθηματικά της Ε Δημοτικού.
Έντυπο Υλικό 1

Ημερομηνια: 12-09-2019 Συγγραφεας: Μαρία Πριοβόλου

Φύλλο εργασίας με ασκήσεις για την εμπέδωση των κριτηρίων διαιρετότητας των αριθμών 2, 3, 5, 9 και 10 στα Μαθηματικά της Ε Δημοτικού.


ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ
Έντυπο Υλικό 2

Ημερομηνια: 12-09-2019 Συγγραφεας: Μαρία Πριοβόλου

Λύσεις των ασκήσεων του αντίστοιχου φύλλου εργασίας.


ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ
Έντυπο Υλικό 3

Ημερομηνια: 12-09-2019 Συγγραφεας: Μαρία Πριοβόλου

Σχέδιο μαθήματος για την διδασκαλία και την κατανόηση των κριτηρίων διαιρετότητας των αριθμών 2, 3, 5, 9 και 10 στα Μαθηματικά της Ε Δημοτικού. Περιλαμβάνει πρόταση διαδραστικού διαδικτυακού παιχνιδιού και ασκήσεις για το τετράδιο του μαθητή.


ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ
Πολυμεσική Υποστήριξη του Μαθήματος 1

Ημερομηνια: 12-09-2019 Συγγραφεας: Μαρία Πριοβόλου

Παρουσίαση (για διαδραστικό πίνακα) για την διδασκαλία και την κατανόηση των κριτηρίων διαιρετότητας των αριθμών 2, 3, 5, 9 και 10 στα Μαθηματικά της Ε Δημοτικού.


ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ