ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

Φύση - Περιβάλλον

Η προστασία του φυσικού μας περιβάλλοντος, των ζώων υπό εξαφάνιση, η ανακύκλωση και η ατμοσφαιρική ρύπανση θα απασχολήσουν τα παιδιά του Νηπιαγωγείου σε αυτή την θεματική ενότητα, μέσα από πολύ ενδιαφέρουσες δραστηριότητες.
Έντυπο Υλικό 1

Ημερομηνια: 20-03-2020 Συγγραφεας: Εύη Τσιτιρίδου - Χριστοφορίδου Εικονογράφος: Μάρω Αλεξάνδρου

Φύλλο εργασίας για το Νηπιαγωγείο με κατάλληλες δραστηριότητες που σχετίζονται με την φύση και το περιβάλλον και περιλαμβάνουν αντιστοίχιση, προανάγνωση και προγραφή.


ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ
Έντυπο Υλικό 2

Ημερομηνια: 20-03-2020 Συγγραφεας: Εύη Τσιτιρίδου - Χριστοφορίδου Εικονογράφος: Μάρω Αλεξάνδρου

Φύλλο εργασίας για το Νηπιαγωγείο με δραστηριότητες σχετικές με την αγάπη για το φυσικό περιβάλλον και καλλιεργούν απλές μαθηματικές έννοιες, προανάγνωση και προγραφή.


ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ
Έντυπο Υλικό 3

Ημερομηνια: 20-03-2020 Συγγραφεας: Εύη Τσιτιρίδου - Χριστοφορίδου Εικονογράφος: Μάρω Αλεξάνδρου

Φύλλο εργασίας για το Νηπιαγωγείο με κατάλληλες δραστηριότητες που σχετίζονται με την φύση και το περιβάλλον και περιλαμβάνουν ακουστική επεξεργασία, σχεδίαση γεωμετρικών σχημάτων, αντιστοίχιση και διαδρομές.


ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ
Έντυπο Υλικό 4

Ημερομηνια: 20-03-2020 Συγγραφεας: Εύη Τσιτιρίδου - Χριστοφορίδου Εικονογράφος: Μάρω Αλεξάνδρου

Φύλλο εργασίας για το Νηπιαγωγείο με δραστηριότητες σχετικές με την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, οι όποιες καλλιεργούν τον προφορικό λόγο.


ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ
Πολυμεσική Υποστήριξη του Μαθήματος 1

Ημερομηνια: 20-03-2020 Συγγραφεας: Εύη Τσιτιρίδου - Χριστοφορίδου Εικονογράφος: Μάρω Αλεξάνδρου

Παρουσίαση για το Νηπιαγωγείο με θέμα την καλλιέργεια της αγάπης για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και συγκεκριμένα των ζώων υπό εξαφάνιση.


ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ
Πολυμεσική Υποστήριξη του Μαθήματος 2

Ημερομηνια: 20-03-2020 Συγγραφεας: Εύη Τσιτιρίδου - Χριστοφορίδου Εικονογράφος: Μάρω Αλεξάνδρου

Παρουσίαση για το Νηπιαγωγείο με θέμα τα ζώα που ζουν στο φυσικο μας περιβάλλον, την ανακύκλωση και την μόλυνση της ατμόσφαιρας.


ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ