ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

Διάστημα – Τεχνολογία

Στις μέρες μας μεγάλη αξία κατέχει η τεχνολογία. Τα κομπιούτερ αγαπάει κι ως το διάστημα μας πάει! Εκπαιδευτικό υλικό για μαθητές Νηπιαγωγείου που σχετίζεται με την τεχνολογία, τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, τα ρομπότ, το διάστημα και τους πλανήτες.
Έντυπο Υλικό 1

Ημερομηνια: 04-04-2020 Συγγραφεας: Εύη Τσιτιρίδου - Χριστοφορίδου Εικονογράφος: Μάρω Αλεξάνδρου

Φύλλο εργασίας για το Νηπιαγωγείο με δραστηριότητες που σχετίζονται με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και ενισχύουν τον διαχωρισμό γραμμάτων – αριθμών και την προφορική έκφραση.


ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ
Έντυπο Υλικό 2

Ημερομηνια: 04-04-2020 Συγγραφεας: Εύη Τσιτιρίδου - Χριστοφορίδου Εικονογράφος: Μάρω Αλεξάνδρου

Φύλλο εργασίας για το Νηπιαγωγείο με δραστηριότητες ρομπότ και στοχεύουν στον προσανατολισμό κινήσεων και στην εύρεση ομοίων σχεδίων.


ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ
Έντυπο Υλικό 3

Ημερομηνια: 04-04-2020 Συγγραφεας: Εύη Τσιτιρίδου - Χριστοφορίδου Εικονογράφος: Μάρω Αλεξάνδρου

Φύλλο εργασίας για μαθητές Νηπιαγωγείου με δραστηριότητες που αφορούν τους πλανήτες και στοχεύουν στην ακουστική επεξεργασία, τον σχεδιασμό και την προφορική έκφραση.


ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ
Έντυπο Υλικό 4

Ημερομηνια: 04-04-2020 Συγγραφεας: Εύη Τσιτιρίδου - Χριστοφορίδου Εικονογράφος: Μάρω Αλεξάνδρου

Φύλλο εργασίας για το Νηπιαγωγείο με δραστηριότητες που σχετίζονται με το διάστημα και τις φάσεις της Σελήνης και ενισχύουν στην κατανόηση της συμμετρίας και τον γεωμετρικών μοτίβων.


ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ
Πολυμεσική Υποστήριξη του Μαθήματος 1

Ημερομηνια: 04-04-2020 Συγγραφεας: Εύη Τσιτιρίδου - Χριστοφορίδου Εικονογράφος: Μάρω Αλεξάνδρου

Παρουσίαση για μαθητές Νηπιαγωγείου με θέμα την γνωριμία με τα μέρη ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή.


ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ
Πολυμεσική Υποστήριξη του Μαθήματος 2

Ημερομηνια: 04-04-2020 Συγγραφεας: Εύη Τσιτιρίδου - Χριστοφορίδου Εικονογράφος: Μάρω Αλεξάνδρου

Παρουσίαση για μαθητές Νηπιαγωγείου με θέμα το διάστημα και τους 9 πλανήτες.


ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ