ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

Οι αριθμοί από το 6 μέχρι το 10 (||).

Μαθαίνουμε να γράφουμε τον αριθμό 9 και έπειτα τους αναλύουμε σε αθροίσματα.
Έντυπο Υλικό 1

Ημερομηνια: 26-09-2015 Συγγραφεας: Μαρία Πριοβόλου

Φύλλο εργασίας με ασκήσεις για την γραφή και την ανάλυση σε αθροίσματα των αριθμών από το 1 έως το 10.


ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ
Έντυπο Υλικό 2

Ημερομηνια: 26-09-2015 Συγγραφεας: Μαρία Πριοβόλου

Πρόταση διδακτικής προσέγγισης της γραφής και της ανάλυσης σε αθροίσματα των αριθμών από το 1 έως το 10.


ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ
Πολυμεσική Υποστήριξη του Μαθήματος 1

Ημερομηνια: 26-09-2015 Συγγραφεας: Μαρία Πριοβόλου

Παρουσίαση της γραφής και της ανάλυσης σε αθροίσματα του αριθμού 9 και επίλυσης προβλημάτων.


ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ