ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

Ένας χάρτης μας πληροφορεί (β)

Η συνέχεια της προηγούμενης ενότητας που περιλαμβάνει τους υπόλοιπους γεωγραφικούς όρους του χάρτη, για τη Μελέτης Περιβάλλοντος της Γ΄δημοτικού.
Έντυπο Υλικό 1

Ημερομηνια: 27-10-2016 Συγγραφεας: Νάντια Παπαγεωργίου

Το φύλλο εργασίας ακολουθεί μία ευδιάκριτη πορεία για την αναγνώριση και την εισαγωγή των γεωγραφικών όρων του χάρτη.


ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ
Έντυπο Υλικό 2

Ημερομηνια: 27-10-2016 Συγγραφεας: Νάντια Παπαγεωργίου

Το σχέδιο μαθήματος περιλαμβάνει αναλυτικά τους διδακτικούς στόχους αλλά και τις οδηγίες βήμα προς βήμα που θα διευκολύνουν τον διδάσκοντα στη μαθησιακή διαδικασία.


ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ
Πολυμεσική Υποστήριξη του Μαθήματος 1

Ημερομηνια: 27-10-2016 Συγγραφεας: Νάντια Παπαγεωργίου

Η παρουσίαση ακολουθεί βήμα προς βήμα το φύλλο εργασίας βοηθώντας τον διδάσκοντα κατά την διάρκεια του μαθήματος και διατηρώντας το ενδιαφέρον των μαθητών.


ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ
Διαδραστικό Κουίζ 1

Ημερομηνια: 27-10-2016 Συγγραφεας: Νάντια Παπαγεωργίου

Ένα επαναληπτικό κουίζ για τις δύο ενότητες των γεωγραφικών όρων των χαρτών, ανακεφαλαιώνει με διασκεδαστικό τρόπο τις γνώσεις που αποκτήθηκαν.