ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

Βρίσκω το μισό και το διπλάσιο στους αριθμούς 0 – 100.

Μαθαίνουμε στρατηγικές για την εύρεση του μισού και του διπλάσιου στους αριθμούς 0 – 100.
Έντυπο Υλικό 1

Ημερομηνια: 29-09-2015 Συγγραφεας: Μαρία Πριοβόλου

Φύλλο εργασίας με ασκήσεις για την εύρεση του μισού και του διπλάσιου στους αριθμούς 0 – 100.


ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ
Έντυπο Υλικό 2

Ημερομηνια: 29-09-2015 Συγγραφεας: Μαρία Πριοβόλου

Λύσεις του παραπάνω φύλλου εργασίας.


ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ
Έντυπο Υλικό 3

Ημερομηνια: 29-09-2015 Συγγραφεας: Μαρία Πριοβόλου

Πρόταση διδακτικής προσέγγισης για την εύρεση του μισού και του διπλάσιου στους αριθμούς 0 – 100.


ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ
Πολυμεσική Υποστήριξη του Μαθήματος 1

Ημερομηνια: 29-09-2015 Συγγραφεας: Μαρία Πριοβόλου

Παρουσίαση προβλημάτων για την εύρεση του μισού και του διπλάσιου στους αριθμούς 0 – 100.


ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ