ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

Το σχολείο μου

Οι μικροί μας μαθητές γνωρίζουν το σχολείο τους και μαθαίνουν να κινούνται μέσα σε αυτό, μέσα από μία διερευνητική δραστηριότητα που τους επιτρέπει να εντάξουν την πληροφορία που έχουν σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο.
Έντυπο Υλικό 1

Ημερομηνια: 22-10-2016 Συγγραφεας: Νάντια Παπαγεωργίου

Το φύλλο εργασίας των μαθητών αποτελεί οδηγό στην διερευνητική δραστηριότητα που θα εκτελέσουν οι μαθητές σήμερα με τρόπο εναρμονισμένο στις ικανότητές τους.


ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ
Έντυπο Υλικό 2

Ημερομηνια: 22-10-2016 Συγγραφεας: Νάντια Παπαγεωργίου

Στο σχέδιο μαθήματος περιλαμβάνονται οι διδακτικό στόχοι του μαθήματος καθώς και οι αναλυτικές οδηγίες για την διεξαγωγή του, δίνοντας επιπλέον πληροφορίες που μπορούν να βοηθήσουν τον διδάσκοντα στην διδασκαλία και την διαχείριση των δραστηριοτήτων του φύλλου εργασίας.


ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ
Πολυμεσική Υποστήριξη του Μαθήματος 1

Ημερομηνια: 22-10-2016 Συγγραφεας: Νάντια Παπαγεωργίου

Η παρουσίαση συνοδεύει το μάθημα σε ένα ταξίδι στα σχολεία του κόσμου.


ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ
Διαδραστικό Κουίζ 1

Ημερομηνια: 22-10-2016 Συγγραφεας: Νάντια Παπαγεωργίου

Στο κουίζ αυτό οι μαθητές ελέγχουν την γνώση τους για το πως είναι το σχολείο και ποιες εγκαταστάσεις μας είναι χρήσιμες μέσα σε αυτό. Το προαύλιο, η βιβλιοθήκη, το γραφείο των δασκάλων είναι μερικά από τα βασιμά μέρη του σχολείου μας.