ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

Πολλαπλάσια και διαιρέτες. ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ

Εκπαιδευτικό υλικό για τον ορισμό του διαιρέτη και του πολλαπλασίου ενός αριθμού, καθώς και του Ελάχιστου Κοινού Πολλαπλάσιου δύο ή περισσοτέρων αριθμών στα Μαθηματικά της Ε Δημοτικού.
Έντυπο Υλικό 1

Ημερομηνια: 20-12-2019 Συγγραφεας: Μαρία Πριοβόλου

Φύλλο εργασίας με ασκήσεις για τον ορισμό του διαιρέτη και του πολλαπλασίου ενός αριθμού καθώς και του Ελάχιστου Κοινού Πολλαπλάσιου δύο ή περισσοτέρων αριθμών στα Μαθηματικά της Ε Δημοτικού


ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ
Έντυπο Υλικό 2

Ημερομηνια: 20-12-2019 Συγγραφεας: Μαρία Πριοβόλου

Λύσεις των ασκήσεων του αντίστοιχου φύλλου εργασίας.


ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ
Έντυπο Υλικό 3

Ημερομηνια: 20-12-2019 Συγγραφεας: Μαρία Πριοβόλου

Σχέδιο μαθήματος για τον ορισμό του διαιρέτη και του πολλαπλασίου ενός αριθμού καθώς και του Ελάχιστου Κοινού Πολλαπλάσιου δύο ή περισσοτέρων αριθμών στα Μαθηματικά της Ε Δημοτικού. Περιλαμβάνει πρόταση διαδραστικού διαδικτυακού παιχνιδιού, πρόταση ανάγνωσης βιβλίου και πρόταση επίσκεψης ιστοσελίδας.


ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ
Πολυμεσική Υποστήριξη του Μαθήματος 1

Ημερομηνια: 20-12-2019 Συγγραφεας: Μαρία Πριοβόλου

Παρουσίαση σε Powerpoint (για διαδραστικό πίνακα) για τον ορισμό του διαιρέτη και του πολλαπλασίου ενός αριθμού καθώς και του Ελάχιστου Κοινού Πολλαπλάσιου δύο ή περισσοτέρων αριθμών στα Μαθηματικά της Ε Δημοτικού.


ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ