ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

Πρώτοι και σύνθετοι αριθμοί.

Εκπαιδευτικό υλικό για την κατανόηση και την διδασκαλία των πρώτων και σύνθετων αριθμών.
Έντυπο Υλικό 1

Ημερομηνια: 20-10-2015 Συγγραφεας: Μαρία Πριοβόλου

Φύλλο εργασίας με ασκήσεις για την εμπέδωση των πρώτων και σύνθετων αριθμών.


ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ
Έντυπο Υλικό 2

Ημερομηνια: 20-10-2015 Συγγραφεας: Μαρία Πριοβόλου

Λύσεις των ασκήσεων του παραπάνω φύλλου εργασίας.


ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ
Έντυπο Υλικό 3

Ημερομηνια: 20-10-2015 Συγγραφεας: Μαρία Πριοβόλου

Σχέδιο μαθήματος για την κατανόηση και την διδασκαλία των πρώτων και σύνθετων αριθμών.


ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ
Έντυπο Υλικό 4

Ημερομηνια: 20-10-2015 Συγγραφεας: Μαρία Πριοβόλου

Λίστα πρώτων αριθμών για τον στολισμό της τάξης.
Μπορείς να κατεβάσεις αυτό το αρχείο


ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ
Πολυμεσική Υποστήριξη του Μαθήματος 1

Ημερομηνια: 20-10-2015 Συγγραφεας: Μαρία Πριοβόλου

Παρουσίαση των πρώτων και σύνθετων αριθμών.


ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ