ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

Η ζωή στα βουνά και στις πεδιάδες

Δραστηριότητες πειραματισμού, εφαρμογής στην καθημερινότητα, ιστοεξερεύνηση και ένα ηλεκτρονικό κουίζ συνθέτουν το εκπαιδευτικό υλικό για την ενότητα "Η ζωή στα βουνά και τις πεδιάδες" της Γεωγραφίας της πέμπτης τάξης.
Έντυπο Υλικό 1

Ημερομηνια: 19-10-2016 Συγγραφεας: Νάντια Παπαγεωργίου

Όλο το μάθημα σε πλήρη ανάπτυξη, με διεξοδικές οδηγίες αλλά και δραστηριότητες (του βιβλίου αλλά και εναλλακτικές) για να επιτευχθούν οι διδακτικοί στόχοι.


ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ
Πολυμεσική Υποστήριξη του Μαθήματος 1

Ημερομηνια: 19-10-2016 Συγγραφεας: Νάντια Παπαγεωργίου

Το αρχείο Powerpoint συνοδεύει το αντίστοιχο αρχείο word, με πλούσιο οπτικοακουστικό υλικό, δομημένο να ακολουθεί χέρι-χέρι το σχέδιο μαθήματος. Ειδικά σχήματα, εικόνες και κινήσεις δημιουργούν ένα άρτιο εκπαιδευτικά και αισθητικά αποτέλεσμα.


ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ
Πολυμεσική Υποστήριξη του Μαθήματος 2

Ημερομηνια: 19-10-2016 Συγγραφεας: Νάντια Παπαγεωργίου

Οι δραστηριότητες του τετραδίου εργασιών της Γεωγραφίας σε μορφή παρουσίασης, μαζί βέβαια με τις αναλυτικές απαντήσεις τους.


ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ
Διαδραστικό Κουίζ 1

Ημερομηνια: 19-10-2016 Συγγραφεας: Νάντια Παπαγεωργίου

Η μάθηση μπορεί να επιτευχθεί ακόμα και μέσα από το παιχνίδι. Υλοποιημένες με νέες τεχνολογίες, παρουσιάζονται δραστηριότητες που προκαλούν τους μαθητές να ελέγξουν τις γνώσεις τους.