ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

Ελέγχω, διορθώνω και συμπληρώνω προβλήματα.

Εκπαιδευτικό υλικό για την ανάδειξη στρατηγικών επίλυσης, διόρθωσης και συμπλήρωσης προβλημάτων.
Έντυπο Υλικό 1

Ημερομηνια: 27-11-2015 Συγγραφεας: Μαρία Πριοβόλου

Φύλλο εργασίας με ασκήσεις για την εμπέδωση στρατηγικών επίλυσης, διόρθωσης και συμπλήρωσης προβλημάτων.


ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ
Έντυπο Υλικό 2

Ημερομηνια: 27-11-2015 Συγγραφεας: Μαρία Πριοβόλου

Λύσεις του παραπάνω φύλλου εργασίας.


ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ
Έντυπο Υλικό 3

Ημερομηνια: 27-11-2015 Συγγραφεας: Μαρία Πριοβόλου

Σχέδιο μαθήματος για την διδασκαλία στρατηγικών επίλυσης, διόρθωσης και συμπλήρωσης προβλημάτων. Περιλαμβάνει ομαδική δραστηριότητα και πρόταση διαδικτυακού διαδραστικού παιχνιδιού.


ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ
Πολυμεσική Υποστήριξη του Μαθήματος 1

Ημερομηνια: 27-11-2015 Συγγραφεας: Μαρία Πριοβόλου

Παρουσίαση για την ανάδειξη στρατηγικών επίλυσης, διόρθωσης και συμπλήρωσης προβλημάτων.


ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ