ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

Λύνω σύνθετα προβλήματα (α).

Εκπαιδευτικό υλικό για την ανάδειξη στρατηγικών επίλυσης προβλημάτων.
Έντυπο Υλικό 1

Ημερομηνια: 27-11-2015 Συγγραφεας: Μαρία Πριοβόλου

Φύλλο εργασίας με ασκήσεις για την εμπέδωση στρατηγικών επίλυσης προβλημάτων.


ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ
Έντυπο Υλικό 2

Ημερομηνια: 27-11-2015 Συγγραφεας: Μαρία Πριοβόλου

Λύσεις του παραπάνω φύλλου εργασίας.


ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ
Έντυπο Υλικό 3

Ημερομηνια: 27-11-2015 Συγγραφεας: Μαρία Πριοβόλου

Σχέδιο μαθήματος για την διδασκαλία στρατηγικών επίλυσης προβλημάτων. Περιλαμβάνει ασκήσεις για το τετράδιο του μαθητή.


ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ
Πολυμεσική Υποστήριξη του Μαθήματος 1

Ημερομηνια: 27-11-2015 Συγγραφεας: Μαρία Πριοβόλου

Παρουσίαση για την ανάδειξη στρατηγικών επίλυσης προβλημάτων.


ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ