ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

Ζώνες Βλάστησης

Οι ζώνες βλάστησης στη Γεωγραφία της έκτης τάξης, μέσα από ειδικά σχεδιασμένα μοντέλα, με χρήση πολυμέσων για την προώθηση της μάθησης, αλλά και αναλυτικές οδηγίες για τη βέλτιστη εκπαιδευτική τους χρήση.
Έντυπο Υλικό 1

Ημερομηνια: 19-10-2016 Συγγραφεας: Νάντια Παπαγεωργίου

Όλο το μάθημα σε πλήρη ανάπτυξη, με διεξοδικές οδηγίες αλλά και δραστηριότητες για να επιτευχθούν οι διδακτικοί στόχοι.


ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ
Πολυμεσική Υποστήριξη του Μαθήματος 1

Ημερομηνια: 19-10-2016 Συγγραφεας: Νάντια Παπαγεωργίου

Οι προτάσεις του σχεδίου μαθήματος για τις πηγές ενέργειας πλαισιώνονται με τον καλύτερο τρόπο από το πολυμεσικό Powerpoint που με κατάλληλα επιλεγμένες εικόνες και σχήματα διατηρεί τη συγκέντρωση των μαθητών.


ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ
Πολυμεσική Υποστήριξη του Μαθήματος 2

Ημερομηνια: 19-10-2016 Συγγραφεας: Νάντια Παπαγεωργίου

Ένα ακόμα αρχείο Powerpoint που παρουσιάζει τις εκφωνήσεις αλλά και τις αναλυτικές απαντήσεις του τετραδίου εργασιών.


ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ
Διαδραστικό Κουίζ 1

Ημερομηνια: 19-10-2016 Συγγραφεας: Νάντια Παπαγεωργίου

Η μάθηση μπορεί να επιτευχθεί ακόμα και μέσα από το παιχνίδι. Υλοποιημένες με νέες τεχνολογίες, παρουσιάζονται δραστηριότητες που προκαλούν τους μαθητές να ελέγξουν τις γνώσεις τους.