ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

Τα μεγαλύτερα ποτάμια και οι μεγαλύτερες λίμνες της Γης

Ένα πλήρες διδακτικό σενάριο για τα μεγάλα ποτάμια και την ενότητα "Τα μεγαλύτερα ποτάμια και οι μεγαλύτερες λίμνες της Γης" στη Γεωγραφία της Στ΄. Περιλαμβάνει πρωτότυπες δραστηριότητες εφαρμογής, αλλά και διαθεματικές δραστηριότητες που συνδέουν τις Φυσικές Επιστήμες με άλλα γνωστικά αντικείμενα.
Έντυπο Υλικό 1

Ημερομηνια: 20-10-2016 Συγγραφεας: Νάντια Παπαγεωργίου

Όλες οι προαντιλήψεις των μαθητών για τη θεματική με εκτενείς οδηγίες χειρισμού τους, δραστηριότητες βασισμένες στου βιβλίου αλλά και πολλές νέες που προσφέρουν εναλλακτικές για την πορεία του μαθήματος.


ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ
Πολυμεσική Υποστήριξη του Μαθήματος 1

Ημερομηνια: 20-10-2016 Συγγραφεας: Νάντια Παπαγεωργίου

Χέρι-χέρι με το αρχείο word πορεύεται το Powerpoint που βοηθά την οργάνωση των διαδικασιών για την ανάπτυξη της γνώσης.


ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ
Πολυμεσική Υποστήριξη του Μαθήματος 2

Ημερομηνια: 20-10-2016 Συγγραφεας: Νάντια Παπαγεωργίου

Ένα ακόμα αρχείο Powerpoint που παρουσιάζει τις εκφωνήσεις αλλά και τις αναλυτικές απαντήσεις του τετραδίου εργασιών.


ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ
Διαδραστικό Κουίζ 1

Ημερομηνια: 20-10-2016 Συγγραφεας: Νάντια Παπαγεωργίου

Η απλή αναφορά της γνώσης είναι βαρετή αλλά και αναποτελεσματική για τους μαθητές. Με τις νέες τεχνολογίες φτιάξαμε ένα διαδραστικό κουίζ ελέγχου των γνώσεών τους που εξάπτει το ενδιαφέρον τους.