ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

Μελετάμε τα διαλύματα

Ένα πλήρες σχέδιο μαθήματος για το μάθημα των διαλυμάτων της Ε’ δημοτικού. Περιλαμβάνει πρωτότυπες δραστηριότητες αλλά και τις αντίστοιχες του βιβλίου, πειράματα, κριτήριο αξιολόγησης και διαδραστικό παιχνίδι γνώσεων.
Έντυπο Υλικό 1

Ημερομηνια: 16-10-2016 Συγγραφεας: Βασίλης Γρηγορίου

Προτείνουμε βήματα που συμβουλεύουν τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς ώστε να βοηθήσουν τους μαθητές να κατακτήσουν τη γνώση. Περιλαμβάνει τη θεωρία σε συντομία, τι γνωρίζουν ήδη οι μαθητές από τα προηγούμενα μαθήματα, τις διδακτικές δυσκολίες, αλλά και πολλές νέες πειραματικές προτάσεις με απλά υλικά καθώς και δραστηριότητες εφαρμογής.


ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ
Πολυμεσική Υποστήριξη του Μαθήματος 1

Ημερομηνια: 16-10-2016 Συγγραφεας: Βασίλης Γρηγορίου

Το αρχείο Powerpoint συνοδεύει το αντίστοιχο αρχείο word, με πλούσιο υλικό από εικόνες που περιγράφει τα πειράματα και τις υπόλοιπες δραστηριότητες με σαφήνεια και ακρίβεια, μέσω των νέων τεχνολογιών.


ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ
Διαδραστικό Κουίζ 1

Ημερομηνια: 16-10-2016 Συγγραφεας: Βασίλης Γρηγορίου

Ως υλικό για αυτοαξιολόγηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί το εκπαιδευτικό παιχνίδι γνώσεων. Ερωτήσεις συμπλήρωσης, αντιστοίχησης, ταξινόμησης και πολλές άλλες που βοηθούν τους μαθητές να δουν τα σημεία που χειρίζονται καλύτερα αλλά και αυτά που χρειάζεται να προσπαθήσουν λίγο ακόμα.