ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

Εκτιμώ το ποσοστό.

Εκπαιδευτικό υλικό για την διδασκαλία και την κατανόηση της έννοιας των ποσοστών στα Μαθηματικά της Στ Δημοτικού.
Έντυπο Υλικό 1

Ημερομηνια: 03-04-2018 Συγγραφεας: Μαρία Πριοβόλου

Φύλλο εργασίας με ασκήσεις για την εμπέδωση της έννοιας των ποσοστών στα Μαθηματικά της Στ Δημοτικού.


ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ
Έντυπο Υλικό 2

Ημερομηνια: 03-04-2018 Συγγραφεας: Μαρία Πριοβόλου

Λύσεις των ασκήσεων του αντίστοιχου φύλλου εργασίας.


ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ
Έντυπο Υλικό 3

Ημερομηνια: 03-04-2018 Συγγραφεας: Μαρία Πριοβόλου

Σχέδιο μαθήματος για την διδασκαλία και την κατανόηση της έννοιας των ποσοστών στα Μαθηματικά της Στ Δημοτικού. Περιλαμβάνει πρόταση διαδραστικού διαδικτυακού παιχνιδιού, πρόταση επίσκεψης ιστοσελίδας και πρόταση παρακολούθησης βίντεο.


ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ
Πολυμεσική Υποστήριξη του Μαθήματος 1

Ημερομηνια: 03-04-2018 Συγγραφεας: Μαρία Πριοβόλου

Παρουσίαση για την διδασκαλία και την κατανόηση της έννοιας των ποσοστών στα Μαθηματικά της Στ Δημοτικού.


ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ
Πολυμεσική Υποστήριξη του Μαθήματος 2

Ημερομηνια: 03-04-2018 Συγγραφεας: Μαρία Πριοβόλου

Μαθαίνουμε την έννοια του ποσοστού μέσα από την σύγχρονη ιστορία του ελληνικού μπάσκετ.


ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ