ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

Εκλογές στο Δήμο

Οι μαθητές προσεγγίζουν το θέμα των εκλογών στο Δήμο μέσα από ένα παιγνιώδες σενάριο που προσομοιώνει πλήρως την εκλογική διαδικασία, για τη Μελέτη Περιβάλλοντος της Γ΄δημοτικού.
Έντυπο Υλικό 1

Ημερομηνια: 27-10-2016 Συγγραφεας: Νάντια Παπαγεωργίου

Το φύλλο εργασίας των μαθητών παρουσιάζει την πορεία των εκλογών καλώντας τους μάθη΄τες να διεξάγουν εκλογές στην τάξη τους.


ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ
Έντυπο Υλικό 2

Ημερομηνια: 27-10-2016 Συγγραφεας: Νάντια Παπαγεωργίου

Το σχέδιο μαθήματος περιλαμβάνει αναλυτικά τους διδακτικούς στόχους και τις οδηγίες βήμα προς βήμα για την διεξαγωγή του μαθήματος.


ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ
Έντυπο Υλικό 3

Ημερομηνια: 27-10-2016 Συγγραφεας: Νάντια Παπαγεωργίου

Στο αρχείο αυτό περιλαμβάνονται αναλυτικά οι πληθυσμοί των δήμων της Ελλάδας και χρησιμοποιείται για άντληση πληροφοριών απαραίτητες για την εκπαιδευτική διαδικασία
Μπορείς να κατεβάσεις αυτό το αρχείο


ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ
Πολυμεσική Υποστήριξη του Μαθήματος 1

Ημερομηνια: 27-10-2016 Συγγραφεας: Νάντια Παπαγεωργίου

Η παρουσίαση ακολουθεί βήμα προς βήμα την εκπαιδευτική διαδικασία και τις πληροφορίες του φύλλου εργασίας των μαθητών, διατηρώντας αμείωτο το ενδιαφέρον των μαθητών.


ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ
Διαδραστικό Κουίζ 1

Ημερομηνια: 27-10-2016 Συγγραφεας: Νάντια Παπαγεωργίου

Στο κουίζ αυτό οι μαθητές ανακεφαλαιώνουν την γνώση που απέκτησαν κατά τη διάρκεια του μαθήματος που αφορά στις Δημοτικές Εκλογές.