ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

Ο τόπος μας: Τα φυσικά χαρακτηριστικά του

Μια πρωτότυπη εκπαιδευτική προσέγγιση για την μελέτη των γεωμορφολογικών στοιχείων του τόπου μας, στην ενότητα "Ο τόπος μας: Τα φυσικά χαρακτηριστικά του" της Μελέτης Περιβάλλοντος της Δ΄δημοτικού.
Έντυπο Υλικό 1

Ημερομηνια: 02-11-2016 Συγγραφεας: Νάντια Παπαγεωργίου

Το φύλλο εργασίας διαμορφώνεται με τη μορφή ερωτηματολογίου για την καταγραφή των προσωπικών εμπειριών των μαθητών από τα φυσικά χαρακτηριστικά του τόπου τους, ομαδοποιημένα με κατάλληλο τρόπο.


ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ
Έντυπο Υλικό 2

Ημερομηνια: 02-11-2016 Συγγραφεας: Νάντια Παπαγεωργίου

Το σχέδιο μαθήματος περιλαμβάνει αναλυτικά τους διδακτικούς στόχους και τις οδηγίες προς τον διδάσκοντα ώστε να διευκολύνει την εκπαιδευτική διαδικασία.


ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ
Πολυμεσική Υποστήριξη του Μαθήματος 1

Ημερομηνια: 02-11-2016 Συγγραφεας: Νάντια Παπαγεωργίου

Η παρουσίαση περιλαμβάνει τις βασικές πληροφορίες του φύλλου εργασίας των μαθητών, ώστε να βοηθήσει τον διδάσκοντα και να διατηρήσει αμείωτο το ενδιαφέρον των μαθητών.


ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ
Διαδραστικό Κουίζ 1

Ημερομηνια: 02-11-2016 Συγγραφεας: Νάντια Παπαγεωργίου

Στο κουίζ οι μαθητές ανακαλούν τις γνώσεις που απέκτησαν κατά τη διάρκεια του μαθήματος παίζοντας.