Οργάνωση Τάξης /

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

Διάλεξε Ενότητα

 • Επιστροφή στο σχολείο
  Σεπτέμβριος/Οκτώβριος

 • Εργασία για το σπίτι
  Σεπτέμβριος/Οκτώβριος

 • Λίστα επικοινωνίας με τους γονείς
  Σεπτέμβριος

 • Ποιοτική και ποσοτική αξιολόγηση του μαθητή.
  Σεπτέμβριος

 • Οι κανόνες στην σχολική ζωή
  Σεπτέμβριος