Μαθηματικά / Α Δημοτικού

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

Διάλεξε Ενότητα

 • Προσανατολισμός στον χώρο
  Σεπτέμβριος

 • Γεωμετρικά σχήματα
  Σεπτέμβριος

 • Σύγκριση και εκτίμηση ποσοτήτων
  Σεπτέμβριος

 • Οι αριθμοί από το 1 έως το 5.
  Σεπτέμβριος

 • Αρίθμηση, ανάγνωση και γραφή των αριθμών (Ι).
  Σεπτέμβριος

 • Αρίθμηση, ανάγνωση και γραφή των αριθμών (||)
  Οκτώβριος

 • Πρόσθεση και ανάλυση των αριθμών μέχρι το 5 (|).
  Οκτώβριος

 • Επαναληπτικό Μάθημα
  Οκτώβριος

 • Σύγκριση μεγεθών
  Οκτώβριος

 • Οι αριθμοί από το 6 μέχρι το 10 (|).
  Οκτώβριος

 • Οι αριθμοί από το 6 μέχρι το 10 (||).
  Οκτώβριος

 • Σύγκριση αριθμών – Τα σύμβολα =, > και <.
  Νοέμβριος