Μαθηματικά / Β Δημοτικού

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

Διάλεξε Ενότητα

 • Τι έμαθα στην Α τάξη.
  Σεπτέμβριος

 • Φτιάχνω αριθμούς μέχρι το 100 και τους συγκρίνω.
  Σεπτέμβριος

 • Λύνω προβλήματα με ζωγραφική και παιχνίδια.
  Σεπτέμβριος

 • Μετρώ με εκατοστόμετρα
  Σεπτέμβριος

 • Λύνω προβλήματα: Τα βήματα που ακολουθώ.
  Σεπτέμβριος

 • Βρίσκω την αξία των ψηφίων στους διψήφιους αριθμούς.
  Οκτώβριος

 • Βρίσκω το μισό και το ολόκληρο.
  Οκτώβριος

 • Ανακαλύπτω τη συμμετρία γύρω μου.
  Οκτώβριος

 • Επαναληπτικό Μάθημα
  Οκτώβριος

 • Βρίσκω το μισό και το διπλάσιο στους αριθμούς 0 – 100.
  Οκτώβριος

 • Φτιάχνω διψήφιους αριθμούς με προϋποθέσεις
  Οκτώβριος

 • Γνωρίζω καλύτερα τα κέρματα του ευρώ.
  Νοέμβριος