Μελέτη Περιβάλλοντος / Β Δημοτικού

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

Διάλεξε Ενότητα

 • Το σχολείο μου
  Σεπτέμβριος

 • Η ζωή στο σχολείο. Είμαστε μία ομάδα!
  Σεπτέμβριος

 • Το περιβάλλον του σχολείου μου. Οι τάξεις.
  Σεπτέμβριος

 • Θέλουμε ένα όμορφο σχολείο. Τι μπορούμε να κάνουμε γι αυτό;
  Σεπτέμβριος

 • Έχουμε κανόνες
  Οκτώβριος

 • Πάμε μία βόλτα
  Οκτώβριος

 • Τι υπάρχει στη συνοικία;
  Οκτώβριος

 • Κατοικίες και οικογένειες
  Οκτώβριος

 • Γνωρίζουμε τις υπηρεσίες της συνοικίας μας
  Οκτώβριος

 • Η εκκλησία της συνοικίας
  Νοέμβριος

 • Ανακαλύπτω το πράσινο στη συνοικία
  Νοέμβριος

 • Φροντίζω την συνοικία μου
  Νοέμβριος